Wegens wanbetaling offline

Wegens wanbetaling is de website van K.O.S.S. Security offline. Dhr. Patrick Olij verzuimd sinds begin dit jaar openstaande facturen te betalen.

De verantwoordelijkheden en betalingplicht van K.O.S.S. Security & K.O.S.S. International worden niet nagestreeft door dhr. Patrick Olij en dhr. heeft hiermee mensen en bedrijven gedupeerd.

Patrick Olij oplichter

Opleiding & achtergrond

Dhr. Patrick Olij laat iedereen geloven een militaire achtergrond te hebben. Dhr. Olij heeft bij een dumpshop een baret gekocht en via het internet zijn speldjes. Hij pretendeert trainingen in Close Combat en wapenhantering en dergelijke te geven. Hij heeft nog nooit een training gegeven en hij heeft nog nooit een vechtsport beoefend. Hij heeft de opleiding MBO Beveiliging aan de Guard Academie te Dordrecht gevolgd. En een aantal zaterdagen een opleiding voor Close Protection Officer gevolgd. Er is niks waar van zijn militaire achtergrond en gevolgde opleidingen!

Gegevens dhr. Patrick Olij:
Telefoon: 06 - 54 101 348 of 06 - 15 625 716
E-mail: patrick1974olij@gmail.com
Adres: Serpeling 23, 1633 DM, Avenhorn